Danmarks Teknisk Museum

Besøg på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør onsdag d. 19. maj 2010.

Henning Werner, der også fungerer som guide på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, havde lavet et specialarrangement for DR-Museumsforeningen.

25 medlemmer havde taget imod invitationen og samledes i det dejlige solskin onsdag d. 19. maj 2010 udenfor museets hovedindgang.

Besøgets hovedemne var den radio- og tvtekniske afdeling, som og DR-Museet udlånt effekter til, så det sammen med museets egne dele var blevet en rigtig flot stor udstilling.

Der var stor interesse, og Henning Werner kunne spændende fortælle om det udstillede, selv gamle radio- og tvmedarbejdere var lutter øre.


Jørgen Brummerstedt fik mulighed for at fortælle os om de første TV-transmissioner, hvor der, til formålet, blev opstillede midlertidige linkforbindelser. Spændende at høre hvordan man baksede med de dengang voldsomt store linkantenner op i tårne og på hustage, for at sikre det bedst mulige signal frem til Radiohuset, hvor TV dengang havde til huse.


Poul Fuglsang kunne fortælle om de første AMPEX båndmaskiner, hvordan de blev indkøbt fra USA, så dansk TV måske var de første i Europa, der kunne optage tv-udsendelser på bånd. Det var store maskiner, som vejede op til 800 kg og brugte 2” bånd. Båndene var så dyre, at de skulle genbruges så meget, få kun udsendelser fra dengang er blevet gemt.


En særlig vogn, som Museet har lånt hos en privat samler i Jylland, er vognen der kørte rundt med et lille elektricitetsværk, en ombygget jetmotor, som kunne levere den nødvendige strøm, når der skulle sætte lys på begivenheder, som TV ønskede at transmittere. Henning Werner fortalte om den og fik den også opstartet inde i den store hal. Et øredøvende brag startede den med og en voldsom røgudvikling, så den fik kun lov at køre i ganske få øjeblikke. Men vi så hvordan det virkede.


Efter gennemgang af radio- og tvudstillingen, blev vi inviteret til en anden og meget ny og spændende nyskabelse, en modeljernbane. Ikke helt almindelig. Den opbygges i 5 måske 7 sektioner som en illustration på den industrielle udvikling i Danmark. Jernbanen snor sig gennem landskabet, hvor der er placeret kendte bygninger, hvor industrien har udviklet sig fra 1847 og til 2000. Som de selv skriver i den lille pjece om modeljernbanen:

Jernbanen har haft en stor betydning for den industrielle udvikling igennem tiden, men der skete også mange andre ting, og det er denne udvikling, der vises på dette modeljernbaneanlæg.


Vi siger tak til Kjeld Chorfitzen fra den venneforening, der har påtaget sig opbygningen, og til Henning Werner der havde tilrettelagt og desuden sørget for en lille hyggelig frokost i Musaeets cafeteria efter rundvisningen. 


Den underliggende side viser billedreportage fra besøget  Klik her

Deltagerne til besøget er ved aat indfinde sig. De hygger sig og udveksler nyt, for alle ses ikke så ofte mere.