Generalforsamling 2024

18. februar 2024


Herved indkaldes til ordinær generalforsamling.


Onsdag den 13. Marts 2024 kl. 14:00-15:00 i DR-byen


Dagsorden ifølge vedtægterne:


A: Valg af dirigent.

B. Beretning om foreningens virke i 2023

C. Fremlæggelse af regnskab 2023 til godkendelse (vedlagt)

D. Indkomne forslag

E. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

F. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter

G. Valg af revisor og revisorsuppleant.

H. Kommende aktiviteter

I. Eventuelt.


Note:

Nuværende bestyrelse:

     Flemming Olsen (Modtager genvalg)

     Poul Fuglsang (Modtager genvalg)

     Robert Müller (Modtager genvalg)

     Lars Blücher (Modtager genvalg)

     Nils Lind Petersen (Modtager genvalg)

Suppleanter:

     Jørgen Dorph Petersen(Modtager genvalg)

     Erling Andersen (Modtager genvalg)

Revisor:

     Sv. Erik Lykkemose (Modtager genvalg)

Revisorsuppleant:

     John G. Pedersen (Modtager genvalg)


Bemærk:Evt. forslag der ønskes fremlagt til afstemning, uden for den udsendte dagsorden skal

indsendes skriftligt, så forslaget kan være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamling. Rettidigt indkomne forslag, skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne inden 7 dage før generalforsamlingen. (par. 7.6)

NB.Tilsagn om fremmøde til generalforsamlingen – og afbud, bedes sendt til Poul Fuglsang på

mail:birdsong@privat.dkPå bestyrelsens vegne

Poul Fuglsang