Generalforsamling 2024

Referat af ordinær generalforsamling.
Onsdag den 13. marts 2024 kl. 14:00 i DR-byenA: Valg af dirigent.
Svend-Erik Løkke Mose


B. Beretning om foreningens virke i 2023
  Året 2023 blev endnu et år med megen travlhed. Medlemsskaren er nogenlunde intakt, vi håber på flere medlemmer, også gerne medlemmer der ønsker at indgå i arbejdsgruppen. Det fortsatte museumsarbejde kan bruge mange hjælpende hænder.
DR-museum har gennemført en række udadvendte aktiviteter. Alle disse aktiviteter kræver megen forberedelse – og dermed megen tid. Her skal nævnes:
  Øksnehallen – igen i samarbejde med vore gode venner fra Ringsted Radio Museum. Emnet denne gang var Pejlevognen – her viste vi det udstyr der blev anvendt. Der var stor interesse – og mange der tvivlede på at det overhovedet virkede.
  Loppemarkedet i Ringsted – Igen på invitation fra vore venner. Ikke det store salg, men gensyn med alle de ”gamle” – og igen masser af spørgsmål om os og vort museum. Vi håber på – og regner med – igen at blive inviteret.
  Kulturnatten i DR-byen. Her havde vi regnet med at benytte lokalet hvor vor udstil-ling står – det har vi gjort i flere år, men, nej – vi blev forment adgang af produktionen  Alle mod en. Vi fik tilbudt et hjørne i indre gade overfor biblioteket. Først var vi lidt skuffede, men det viste sig at blive en succes. Se dig selv som TVA speaker, en kørende 1”videobåndmaskine, historisk pladespiller, gammelt redigeringsudstyr var blandt det vi viste frem. Der var mange gæster  - selv i det fjerne hjørne -
  Stubbekøbing Motorcykel og radiomuseum henvendte sig med ønske om at besøge os. Vi troede først det var en 5 – 6 stykker vi kunne luske ind i DR-byen, men nej, det var omkring 40. Her fik vi arrangeret – med Ole Hviids hjælp – et samarbejde med DRs besøgstjeneste. 2 hold blev det til. De var glade men ville gerne have haft endnu mere tid til at besøge samlingen.
  Vores udstilling på 1 sal blev jo noget ”ribbet” i forbindelse med opbygningen af ENIGMA museet på Trianglen. Det er jo mange af vore ”perler” der nu står der. Vi har nu fyldt hullerne op, og vi tror på at udstillingen nu er mindst ligeså spændende som version 1. Vi har fyldt op med bl.a. gammelt dubbingudstyr fra RH, med en 1” videobåndmaskine og med et par af vor glemte opfinder Holger Lauritsens frembringelser,
  Ved Ole Møllers hjælp blev der arrangeret en tur for arbejdsgruppen til TV2 i Odense. Spændende at se an anden TV-station, flere af os havde aldrig været hos TV2. Vi fik også hilst på flere af vore gamle kolleger der nu arbejder i Odense.
  ENIGMA er jo vore ”chefer” og vores officielle kontakt til DR. Vores nærmeste kontaktperson har hidtil været Arne Noack – men han har opsagt sin stilling, og nu er det så Eva der har overtaget den funktion. Hun er nu ikke ukendt med DR-museum, Eva var meget aktiv i forbindelse med flytningen af samlingen fra TV-byen. ENIGMA museet åbnede i Februar 2023 og et besøg kan anbefales. Det daglige samarbejde fungerer tilfredsstillende, og vi afholder kvartalsmøder med ENIGMA og museumsforeningen. Her er emner som aktiviteter og økonomi bl.a på dagsordenen.
Her i beretningen må nævnes, at en god ven, en højt agtet kollega ikke er mere.
  I Oktober måned modtog vi meddelelsen om at Henning Werner var afgået ved døden. Det var for os ikke uventet, Henning havde kæmpet tappert i flere år, men måtte give op. Henning nåede at sætte sit præg på DR gennem sit vindende væsen, sit engagement og sit enorme kendskab til udviklingen af DRs produktionsfaciliteter, specielt OB og Studie.

  Endnu en trist meddelelse modtog vi så sidst på året, da vi fik oplyst at Oluf Engelstoft var afgået ved døden. Oluf var et skattet medlem i foreningen, selv om han ikke – p.g.a. sit helbred – kom meget i DR-byen. Vi fik løbende indlæg fra ham i forbindelse med vort museums arbejde. Hans indsats blev anerkendt i DR, ja
ovenikøbet internationalt.
Vi vil savne dem.


  Her til sidst skal det nævnes, at arbejdsgruppen er blevet noget decimeret de sidste år. Gennemsnitsalderen både i arbejdsgruppe og bestyrelse er bestemt ikke for nedadgående. Vi vil så gerne have nye unge – gerne sådan nogle 50 -60+ årige med i arbejdet med samlingen og dermed være med til at fortælle historien om det DR der i 2025 fylder 100år. Dette er bare en opfordring – men start med at besøge os en Onsdag og se og hør om hvad vi arbejder med.
  Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.


C. Fremlæggelse af regnskab 2023 til godkendelse (vedlagt)
Regnskab gennemgået af Robert og godkendt uden debat.

D. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

E. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Budget godkendt, Kontingent godkendt uændret 100Kr.

F. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter
Flemming Olsen. genvalgt med akk.
Poul Fuglsang. genvalgt med akk.
Robert Müller. genvalgt med akk.
Lars Blücher. genvalgt med akk.
Nils Lind Petersen. genvalgt med akk.
Suppleanter:
Jørgen Dorph Petersen. genvalgt med akk.
Erling Andersen. genvalgt med akk.

G. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:
Sv. Erik Lykkemose. genvalgt med akk.
Revisorsuppleant:
John G. Pedersen. genvalgt med akk.

H. Kommende aktiviteter

I. Eventuelt.

Mødet sluttede 14:30 og der var 17 fremmødte