23. marts 2023


Referat af ordinær generalforsamling.
Onsdag den 22. marts 2023 kl. 14:00 i DR-byen


Poul bød velkommen til de 18 fremmødte.

A: Valg af dirigent.
Flemming Petersen blev valgt som dirigent - han bad forsamlingen acceptere, at indkaldelsen ikke var udsendt med korrekt varsel (korrekt er 4 uger) - dette blev accepteret uden indsigelser.

B. Beretning om foreningens virke i 2022
Året 2022 har været et godt år for DR-museumsforening og for museets arbejdsgruppe. Foreningen har kunnet bevare medlemsskaren, og arbejdsgruppens fortsatte aktiviteter med registrering, renovering og museumsopbygning skrider frem.
2022 har været travlt også ud af huset. Vi var – inviteret af Ringsted Radio Museum – med på Historiske dage i Øksnehallen. Her havde vi det første kamera med, lidt af det gamle lys, lidt video og nogle gode historier. Der var masser, ja masser af gæster og rigtig mange spørgsmål. Stor succes. Vi er inviteret med igen i 2023. I Ringsted var vi med til at markere formanden Bjarne Dahlins runde fødselsdag. Og når vi nu er ved Ringsted havde vi også en tur for medlemmerne. Vi besøgte Ringsted Radiomusem og ENIGMAs lagerfaciliteter.
I Ringsted var vi også igen med til det årlige loppemarked. Det gav lidt penge, men det vigtigste er at gøre opmærksom på os selv og foreningen.
Kulturnatten i DR-byen er blevet en tradition. Ikke så mange besøgende som forrige år, men vi har fået oplyst at der generelt var færre besøgende i DR-byen, så igen må vi kalde det for meget tilfredsstillende.
Udleje har der ikke været meget af. DR har dog brugt os i forbindelse ned serien Carmen Curlers og serien om Krag og Virkner.
En værdig opgave dukkede dog op. Fiskeri og søfartsmuseet i Esbjerg havde nogle 8 spors ¼ tomme bånd fra Blåvand Radio de gerne ville have adgang til. Museet har en sådan maskine, men ak – at få gang i den var noget af en opgave og det lykkedes kun delvist, men – et par af vore kloge hoveder fik konverteret en del af materialet og, for første gang fik vi penge for det. Ja rolig nu – vi kører hverken Mercedes eller Tesla, beløbet er nærmest symbolsk i forhold til den tid der er brugt.
ENIGMA er jo vores kontakt med DR og forrige år gjorde vi rede for vore økonomiske problemer med vor godtgørelse for transport og parkering. Det problem er nu løst – vi er glade for at vore argumenter slog igennem, tak til vore kontakter i Enigma, der støttede os i denne sag.
5 oktober blev en særlig dag for foreningen. DR inviterede til indvielse af DR-museum, Vi har ventet i årevis på at blive – skal vi kalde det accepteret. Indvielsen foregik i kælderen med taler af museets formand, af kulturdirektør for DR Henrik Bo Nielsen og af ENIGMAS direktør Jane Mylenberg. En stor dag for os – det er første gang en af DRs direktører har besøgt os i DR-byen.
Arbejdsgruppen kunne godt bruge et par medlemmer mere, men en stor glæde var at Ole Møller kom ”hjem” efter mange år på TV2. Han er jo en af de ”unge” som nok kan holde mange år fremover. Allerede nu kan vi glæde os over hans kontakter til netop TV2.

Denne beretning må også fortælle lift om starten af 2023,
25 februar åbnede ENIGMA museet i den gamle postbygning på Trianglen i København. ENIGMA har råderet over museets samling (der stadig er DRs ejendom) det har ENIGMA i rigt mål benyttet sig af – vor udstilling på 1 sal er næsten ribbet for vore ”perler” bl.a. pausesignalet og vort første kamera. Det kan man nu se på Trianglen. Museet kan anbefales på det kraftigste.
Vi er nu i gang med at nytænke udstillingen på 1. sal i DR-Byen – vi håber at skabe noget lige så godt som før, ideerne er mange, og vore kældre er fyldt med gode effekter, så mon ikke vi her kort før DR fylder 100 år kommer til at fremvise det bedste vi har.
Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen

C. Fremlæggelse af regnskab 2022 til godkendelse (vedlagt)
Regnskab gennemgået af Robert og godkendt uden debat.

D. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

E. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Budget godkendt, Kontingent godkendt uændret 100Kr.

F. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter
   Flemming Olsen. genvalgt med akk.
   Poul Fuglsang.genvalgt med akk.
   Robert Müller.genvalgt med akk.
   Lars Blücher.genvalgt med akk.
   Nils Lind Petersen. genvalgt med akk.
Suppleanter:
   Jørgen Dorph Petersen. genvalgt med akk.
   Erling Andersen. genvalgt med akk.

G. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:
   Sv. Erik Lykkemose. genvalgt med akk.
Revisorsuppleant:
   John G. Pedersen. genvalgt med akk.

H. Kommende aktiviteter
En medlemstur i foråret til det nyåbnede ENIGMA

I. Eventuelt.

Der blev spurgt om en medlemstur til Kalundborg Radio


Mødet sluttede 14:30


Dagen sluttede med rundvisning i vores lokaler.  

Generalforsamling 2023