DR's første TV reportagevogn

Bildata og tekniske data

DR´s  første TV reportagevogn OB 1 blev anskaffet i august 1954.
OB er en forkortelse af det engelske Outside Broadcast.

Bildata: 


Bilmærke: Austin.  Indregistreringsnr. A5125.

Længde: 6,55 m. Bredde: 2,25 m. Højde: 2,70 m. Max. totalvægt: 8.000 kg.

Motor:  6 cyl. benzin.

Indregistreret d. 21. aug. 1954.

Kørehastighed: 60 km/t.

Tekniske data:


OB vognen er leveret af PYE Limited, Cambridge, England, og kostede 1.8 mill. kroner med hjælpeudstyr

OB vognen er forsynet med 3 kameraer, samt diverse video, lyd, kommando og testudstyr.

OB vognen strømforsynes med 3 faser på 220 volt, samt nul og jord. Tre servostyrede autotransformatorer holder spændingen konstant på 220 volt.  

OB vognen er forsynet med et ventilationsanlæg, der både kan give kulde og varme. En 3 kW kølemaskine, der er placeret under gulvet, afkøler kølefladerne og en ventilator sender den kolde luft ud i rummet. Det samme anlæg har også varmeflader med en kapacitet på 3 kW. Derudover er der 3 stk. varmelegemer ved gulvet. Disse varmelegemer holder OB vognen lun, så man undgår fugtighed, når man parkerer på et produktionssted.

TV reportagevogn OB 1, som den ser ud i dag, hvor den står på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør

Kamera og kamerakanal

Kamerakanaler:

En kamerakanal består af et kamera, en kamerakontrolenhed (CCU) og en strømforsyning (CPU).


Kameraet:

OB vognen er forsynet med 3 stk. PYE kameraer type 2014K. Kameraet er forsynet med et Image Ortikon 3” kamerarør type 5820 eller P807. Udviklingen af denne rørtype var i virkeligheden en lille revolution på TV området, idet det kun behøvede en brøkdel af det lys, som de gamle kameraer med ikonoskoprør i TV studiet på Radiohuset krævede. Dermed var grunden lagt for hele OB udviklingen, idet det nu var muligt at komme udenfor studiet med live udsendelser.

Kamerarøret skal arbejde indenfor et temperaturområde på 35-60 grader, og der er derfor både køleventilator og varmelegeme i kameraet. Dette vejer uden objektiver 46,8 kg. Kameraet forbindes til OB vognen med et multicore (37 ledere) kamerakabel, der max må være 333 m. langt.

Kameraet har en elektrisk betjent objektivkarrusel med plads til 4 objektiver. Derudover er der en manuel betjent filterkarussel med 3 filtre. Blænden på objektiverne er elektrisk betjent fra CCUén . Focus betjenes af fotografen med et håndhjul på siden af kameraet.

Fotografen ser billedet på en 12,5 cm. billedskærm og kan via sin hovedtelefon kommunikere med vognen, samt høre programlyd.

Hvert kamera er forsynet med 10 forskellige størrelser af faste objektiver som fotografen kan vælge imellem. Derudover er der en stor zoom med 2 brændviddeområder, 3”-15” og 6”-30”. Denne zoom er ikke særlig lysfølsom og kræver derfor meget lys.

Kameraerne kan lave billeder med et lysniveau på imellem110 og 220 lux.

PYE kamera type 2014 K, som vognen var udstyret med. Objektivkarrussellen med de 4 objektiver ses tydeligt.

Kamerakontrolenhed og strømforsyning

Kamerakontrolenheden (CCU).

Fra CCUén foretages primært opjustering af kameraet i samarbejde med fotografen inden udsendelsen, samt betjening af blænde, forstærkning og sortniveau under udsendelsen. CCUén består bl.a. af en 8” billedskærm og en 3” oscillograf som er nødvendig for justering og drift af kameraet. Derudover er der adskillige potentiometre og omskiftere til justering af kameraet.

Strømforsyningen (CPU):

Strømforsyningen leverer 11 forskellige spændinger til kameraet og CCUén.

Kamerakontrolenheden(CCU). Herfra styres de 3 TV-kameraer vognen var udstyrfet med

Videomixer og synkroniseringsgenerator

Videomixeren:

PYE mixeren består af en betjeningspult og en elektronikenhed. Betjeningspulten har en klipperække, en A/B række med 2 potentiometre og en indvalgsrække til en previewmonitor. Mixeren har 7 indgange hvoraf de 3 bliver brugt til kameraerne,1 til testgeneratoren og 3 yderligere signalkilder,hvoraf de 2 ikke behøver at være synkrone med OB vognens sync. generator.

DR har senere udskiftet betjeningspulten med en egenfremstillet udgave, men elektronikenheden er stadig den originale PYE.

  Synkroniseringsgeneratoren:

OB vognen blev oprindelig forsynet med 2 PYE sync. generatorer. Disse enheder er dubleret, idet de er absolut nødvendige for OB vognens drift. Senere er de blevet udskiftet med en Fernseh ITG, der indeholder 2 generatorer, hvor der hurtigt kan skiftes imellem dem ved hjælp af en omskifter på frontpanelet.

Videdomixeren

Lydmixer

Lydmixeren:


OB vognen er forsynet med et PYE lydsystem med en lydpult og en forstærkerenhed.

Lydpulten har 8 mikrofonindgange med tilhørende fadere fordelt på 2 grupper, således at indgang 1-6 går til gruppe 1 og indgang 7-8 går til gruppe 2. Sidstnævnte indgange kan skiftes til linie niveau. Indgangsimpedansen kan skiftes imellem 50 og 200 Ohm efter mikrofontypen og de to sidste indgange har yderligere et 60 db dæmpningsled, hvis man bruger dem til linieindgang. Den samlede forstærkning i en kanal er 85 db.

Lydpulten en udelukkende passiv, idet al elektronik sidder i forstærkerenheden. Fra gruppepotentiometrene går lydsignalet via hovedpotentiometret til udgangsforstærkeren. Lydniveauet kontrolleres med et VU meter i lydmixeren og denne har også indlytning på alle kanaler.

Da forstærkerenheden også kræver stor driftsikkerhed er den forsynet med to ensrettere med automatisk omkobling, hvis der ene skulle svigte. Det samme er forstærkeren til VU meteret og hovedforstærkeren.

Bemanding og produktioner

Bemanding:

1 Producer.

1 Teknisk holdleder

3 TV fotografer.

3 Kamerakontrolteknikere. Hvoraf de to kunne sætte lys ved indendørs transmissioner.

1 Lydtekniker.

Alle hjalp hinanden med opstilling og nedtagning samt var chauffører på bilerne, der udover OB 1 bestod af en Materieltransportvogn (der var større end OB 1) samt en Chevrolet stationcar..

  Produktioner m. v.:

Den første produktion med OB vognen blev Rundskuefodbold den 26. august 1954 på Østerbro stadion med Svend Sabroe (Den Gyldenblonde) som kommentator, og den sidste produktion, blev julegudstjenesten i Ledøje kirke den 25. december 1966.

Imellem disse to produktioner har OB vognen lavet et utal af forskellige TV udsendelser. Mellem 120 og 166 produktioner pr. år, og da det var den eneste vogn, skulle den jo dække hele landet, hvilket gav meget transporttid. Dette blev lavet med kun et OB hold, så det kan ikke undre at udenlandske TV stationer kom til Danmark for at studere, hvordan vi kunne producere så meget. Den næste OB vogn, der var OB 2, gik i drift i 1960.

I 1967 blev OB 1 overdraget til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør efter en fremragende pionerindsats på OB området.

Henning Werner

DR museum.

Bagenden af vognen hvor alle kabler til og fra vognen skulle igennem

Jørgen Peterson 02.07.2011 17:00

Glimrende beskrivelse af den gamle teknik og super engageret rundvisning på Teknisk Museum af Henning Werner.

Gert M. 14.02.2011 16:39

Meget informativ og spændende læsning - tusind tak! Og glimrende fotos!