Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

Forening og Museum ledes af en bestyrelse på 5 personer,der vælges på foreningens ordinære generalforsamling, der finder sted i årets første kvartal. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.


Bestyrelsen ser  - pr 22. marts 2023 - sådan ud :

Formand: Poul Fuglsang

    Ansat i Danmarks Radio, TV, som tekniker november 1959 og gået på efterløn december 1999. Først tilknyttet linkgruppen og derefter TV-bånd på Radiohuset (service, optagelse, redigering og udsendelse). I en periode EV og NV økonomi. I ca. 10 år leder af udsendelsesdepotet herunder DRs videobåndarkiv. Områdeleder i BF-området ligeledes i 10 år og sluttede som medarbejdende leder af NOSTALGOTEKET, der forestod overspilning af 2" videobånd.

Næstformand: Lars Blücher
Kasserer: Robert Müller
Bestyrelsesmedlem: Flemming Olsen
Bestyrelsesmedlem: Nils Lind Petersen

Suppleanter:

Jørgen Dorph Petersen
Erling Andersen

Bestyrelsen har ikke særlige museale forudsætninger, men har en meget stor interesse i at sikre, at eftertiden kan se, hvordan udviklingen fra Valdemar Poulsens buegenerator til udsendelse af radiobølger til nutidens radio- og tv-produktionsteknik har været.

Vi har alle været ansat i DR i en årrække.